ประเทศจีน Gleitlager ทองแดง ผู้ผลิต
แข็งแกร่ง โดยออกแบบบูชหล่อลื่นตนเอง https://viiplus.com

ผลิตภัณฑ์