การตกแต่งจากวัตถุดิบไปจนถึงชิ้นส่วนตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นตัวเอง

May 19, 2021
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การตกแต่งจากวัตถุดิบไปจนถึงชิ้นส่วนตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นตัวเอง

การตกแต่งตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การวิจัยและพัฒนาระดับมืออาชีพและการผลิตแบริ่งบูชหล่อลื่นตัวเอง

Finishing from raw materials to finish self-lubricating bearings parts