การตกแต่งจากวัตถุดิบไปจนถึงชิ้นส่วนตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นตัวเอง

May 19, 2021
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การตกแต่งจากวัตถุดิบไปจนถึงชิ้นส่วนตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นตัวเอง

การตกแต่งตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

R&D ระดับมืออาชีพและการผลิตตลับลูกปืนบุชแบบหล่อลื่นตัวเอง

 

Finishing from raw materials to finish self-lubricating bearings parts