ประเทศจีน Gleitlager ทองแดง ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
Gleitlager ทองแดง
บูชแขนทองแดง
บูชไฟท์แบบเสียบ
แบริ่งธรรมดาหล่อลื่นด้วยตนเอง